پاکت خشکبار پنجره دار

تولید و چاپ انواع پاکت های جدید خشکبار و شکلات بصورت پنجره دار

امکان چاپ در تیراژ مختلف و دارای تاییدیه بهداشت

One thought on “پاکت خشکبار پنجره دار

Comments are closed.