پاکت حمل غذای پرسی رستورانی

پاکت های کاغذی حمل و دلیوری غذای رستوران بصورت پرسی از مزایای این پاکت بسته بندی سریع غذا و ارسال به مشتری و همچنین صرفه اقتصادی نسبت به جعبه مقوایی میباشد. درون این پاکت ها از ۱ الی ۳ ظرف فوم و یا ظرف آلومینیومی میتواند قرار بگیرد. بدون استفاده از سلفون و با هم […]