پاکت خشکبار پنجره دار

تولید و چاپ انواع پاکت های جدید خشکبار و شکلات بصورت پنجره دار امکان چاپ در تیراژ مختلف و دارای تاییدیه بهداشت